Clemens Eiendom

Lokale Drømmer

Clemens Eiendom AS ble etablert som selskap våren 2014, for å videreføre og utvikle Ovfs arbeid med kommersiell eiendomsutvikling. Selskapet har vært i stadig utvikling siden oppstarten, og har i dag en bred portefølje av varierte prosjekter og fokusområder.

Lokale Drømmer
Lokale Drømmer er vår plattform for å dele nye og relevante trender med deg innenfor eiendomsutvikling. Vi vil i hovedsak fortelle om våre egne prosjekter, men vil også kunne tilby deg nye trender. Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert.

Clemens Eiendom
Clemens Eiendom AS er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond (Ovf). Selskapet er opprettet for å drive kommersiell eiendomsutvikling.

Ovfs eiendommer er vårt utgangspunkt, men vi kan også erverve arealer/eiendommer fra andre for å optimalisere egne verdier.

Clemens Eiendom arbeider i hele verdikjeden, fra planlegging til utbygging, salg og forvaltning.

Clemens Eiendom har et mål om å implementere og aktivt ta i bruk digitalisering både i planlegging og utførelse av prosjekter som bidrar til effektivisering, samt at Clemens Eiendom er en foretrukket aktør i møte med kunder og samarbeidspartnere.