Nok en spennende bydelsutvikling i nord:

Prestegårdsjorda skal gi nytt liv til Alta

Sentrumsnære boliger er kjernen i utviklingen av en ny bydel i Alta sentrum, etter at planutvalget i kommunen har gitt enstemmig tillatelse for å utvikle området på Prestegårdsjorda. I fremtiden kan dette bli et samlingspunkt for idrett, kultur og underholdning i Alta.

ASU, som eies delvis av Clemens Eiendom, skal utvikle boliger på området som heter Prestegårdsjorda, som består av Heitmannskogen og Prestekragen. Området ligger rett på utsiden av dagens sentrum, og vil oppleves som en forlengning av dagens Alta sentrum.

Prestekragen er allerede detaljregulert og klar til utbygging og om planutvalgets vedtak står seg vil Heitmannskogen i sin helhet knyttes sammen med Prestekragen. Og planene for hele Prestegårdsjorda er store, og potensielt bety en del for hele regionen. Det diskuteres en arena, lagt opp for TV-produksjon, i «nye sentrum» og da må blant annet infrastruktur tas høyde for i utviklingen. Eksempler på arrangementer som kan nyte godt av dette er hundeløp og sykkelritt, og selv om dette er noen år frem i tid så viser planene og de første stegene at Alta ønsker å investere i utvikling som både skal være bærekraftig med mange gode fellesfunksjoner tilrettelagt for dagens og fremtidens behov. Både for innbyggere og turister.

Artikler

Relaterte saker

Nytt boligkonsept vil legge til rette for morgendagens hjem

Derfor vil alle høre om Smarte Nabolag

Det unike konseptet kombinerer en rekke ulike ønskede løsninger som aldri tidligere er satt sammen i én pakke.

21. feb 2020

Harstads nye bydel inneholder hotell, leiligheter og kultursenter:

En ny milepæl i nordnorsk byutvikling

Harstad går foran i nord, med en storstilt byutvikling hvor hotell, leiligheter, kino og bibliotek blir trekkplaster for boende og turister

20. feb 2020

Nordnorsk natur og smart boligutvikling i havgapet i Lofoten

Her kommer Norges første Smarte Nabolag

- En av landets mest spektakulære tomter utvikles, og blir en del av Smarte Nabolag

19. feb 2020